prosna logo

Spółdzielnia „Prosna” w Kaliszu

Historia spółdzielni

Spółdzielnia „Prosna” w Kaliszu jest zakładem usługowym z wieloletnią tradycją. Prowadzimy działalność gospodarczą od 1954 roku, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie ochrony mienia i prac gospodarczych.

Ponadto Spółdzielnia posiada duże doświadczenie w konfekcjonowaniu dzianin i tkanin z partnerami z Europy Zachodniej.

Firma nasza jest wiarygodnym partnerem, posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny a także wyszkolonych pracowników co zapewnia rzetelne wypełnianie swoich zadań, a w konsekwencji gwarantuje pełne zabezpieczenie mienia naszych klientów. Jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wiarygodność Spółdzielni potwierdza jej majątek trwały oraz nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, zlokalizowane na terenie jej Oddziałów w byłym województwie kaliskim i konińskim a nadto środki finansowe ulokowane w bankach i obrocie bieżącym. Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów.

Działalność naszej firmy oparliśmy w szczególności na fachowości, doświadczeniu i osobistemu zaangażowaniu zatrudnionych pracowników, których kwalifikacje są uzupełniane na bieżąco zgodnie z wymaganiami.

Dzięki temu możemy zaoferować Państwu rzetelne i terminowe wykonywanie podjętych przez nas zobowiązań jak również jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom jakie stawia obecny rynek usług.

Aktualnie działalność naszej firmy prowadzona jest na terenie województwa w 7 Oddziałach Terenowych (obszar byłego województwa kaliskiego i konińskiego). Zatrudniamy około 400 osób.

Kontakt

Spółdzielnia „Prosna” w Kaliszu

ul. Widok 2A, 62-800 Kalisz

tel. +48 62 760-59-50